Information om databehandling hos Scandinavian Print Group

Hos Scandinavian Print Group respekterar vi ditt privatliv, och vi önskar att vara helt öppna omkring dessa upplysningar, vi gömmer, hur dom skall de användas, och när dom skall raderas.

Hånd placerer klod

I förbindelse med EU's nya persondataförordning (GDPR) har vi infört
en mängd nya tilltag, som du kan läsa mer om här.

Aldrig deling av data
Låt oss starta med att slå fast, at vi själva aldrig skulle kunna drömma om
at vidaresända eller sälja vidare våra värdefulla kunddata.

Affärsvillkor
Vi har gjort detta tillägg till våra Affärsvillkor:

15. Persondata
Beställarna bär ansvar för, att upplysningsplikten i förhållandet till persondataavtalet stämmer för dom registrerede personer i det material, som skall användas för LaserTryck.se lösning och att efterföljande arkivering av ordern hos LaserTryck,se, är bevarad.

Databehandlaravtal
För våra kunder, alltså dig, är det inte nödvändigt för att utarbeta databehandlaravtal, då vi er dataansvariga och inte databehandlare.
Internt har vi naturligvis utarbetatat listor med kunddata och persondata.

Förvaring av dina personuppgifter
Vi behåller dina personuppgifter i fem år. Endast dom uppgifter som angår persondata, och som är nödvändiga till återupptryck av böcker och andra trycksaker, om vi av erfarenhet vet, att en del kunder önskar återupptryckt, förbehåller vi oss rätten till att förvara dom härtill nödvändiga persondata i upp till 10 år om inget annat avtalas med kunden.

Din rätt till radering
Du kan närsomhelst när du önskar att bli raderad från våra system och vi har en dataansvarig, som kan besvara frågor.

Dokumentation

Rasmus Leth Johanson

Rasmus Leth Johanson
rasmus@scandinavianprintgroup.dk

Persondatapolitik

Uppdaterad april 2020

I förhållande till persondataförordningen ska Scandinavian Print Group Sweden AB (hädanefter är Scandinavian Print Group) ge dig en rad upplysningar om, hur vi behandlar upplysningar omkring dig. Nedanför kan du läsa mer om, hur LaserTryck.se behandlar dina personuppgifter.

1. Vi är den dataansvariga – hur kontaktar du oss?

Scandinavian Print Group är dataansvarig för behandlingen av dom personupplysningar, som vi har mottagit om dig. Du finner våra kontaktupplysningar nedan.

Scandinavian Print Group Sweden AB
Flygfältsgatan 26
128 30 Skarpnäck
Sweden
www.scandinavianprintgroup.se
ORG-nr.: 556323-6776
Telefon: 08-442 19 00
E-mail: rasmus@scandinavianprintgroup.dk

Om du har frågor till våran hantering av dina uppgifter, är du alltid välkommen till att kontakta oss.

2. Ändamålet med underlaget för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter till följande ändamål:

 • Vi behandlar dina personuppgifter som en del av utförandet av tryckuppgifter för våra kunder. Det kan T.ex. vara, att dina personupplysningar har innehåll i trycksakerna, eller det kan vara, att dina kontaktupplysningar som kund eller leverantör är gömt i vårat system, så vi har möjlighet för att kontakta dig i samband med orderns genomförande.

Underlaget för våran behandling av dina personupplysningar följer av:

 • Såvida dina personupplysningar framgår av en trycksak, som Scandinavian Print Group producerar, har Scandinavian Print Group i kontraktsunderlaget med kunden säkrat sig, att LaserTryck.se har rätten till att behandla dina personupplysningar. Hanteringen av din personupplysningar kommer här ske
  • i förhållande till dataskyddslagen artikel 6, stk. 1, litra a, i det du har givit samtycke
  • i förhållande till dataskyddslagen artikel 6, stk. 1, litra b till samtycke av ett kontrakt, som du är en del av, eller
  • i förhållande till dataskyddslagen artikel 6, stk. 1, litra f, i det behandlingen är nödvändig för, att Scandinavian Print Group kan ha en legitim anledning, som gynnar dina ändamål som registrerad kund.
 • I förhållande att du är kontaktperson hos en kund eller en leverantör, hanterar Scandinavian Print Group din kontaktupplysningar. Hanteringen av dina personupplysningar kommer här att ske i förhållandet till dataskyddslagen artikel 6, stk. 1, litra f, i det hanteringen är nödvändig för, att LaserTryck.se. kan ha ett legitimt intresse, som går ut på att gynna dina ändamål som registrad kund.

Legitimt ändamål, i samband med hanteringen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at den interesse, som LaserTryk.dk’s kunde har i at få produceret tryksagen, går forud for dine interesser som registreret.

Dom legitima intressen, som begrundar hanteringen av dina kontaktupplysningar som anställd hos en kund eller en leverantör, är, att Scandinavian Print Group personal har behov under produktionens förlopp för att kunna komma i kontakt med dig som kund eller leverantör som en rad i vårat utförande av arbetsuppgiften.

3. Kategorier av personupplysningarr

Vi behandlar följande kategorier av personupplysningar om dig:

 • Scandinavian Print Group behandlar som utgångspunkt enskilt vanliga personupplysningar i relation till kunder och Leverantörer.

4. Mottagare eller kategorier av mottagare

Vi ger vidare eller överlåter dina personupplysningar till följande mottagare:

 • Din personupplysningar ges inte vidare , med mindre Scandinavian Print Group i samband med utförandet och behandling av uppgiften använder en underleverantör. En eventuell underleverantör kommer bliv uppmanad, att behandla dina personupplysningar förtroligt.

5. Overföring till mottagare i tredje världen, härunder internationella organisationer

Dina personupplysningar kommer inte bli överförda till mottagare utanför EU.

6. Var dina personupplysningar kommer ifrån

Scandinavian Print Groupe har dina personupplysningar från dig själv eller från våra kunder i samband med en orders utförande.

7. Förvaring av dina personupplysningar

Vi förvarar dina personupplysningar i fem år.

Särskilt som det angår persondata, som är nödvändigt till förhållande av återupptryck av böcker och andra trycksaker, som vi av erfarenhet vet, att en del kunder önskar återupptryck, förbehåller vi oss rätten till att spara den därmed nödvändiga persondata i upp till 10 år med mindre annat konkret avtalas med kunden.

8. Automatiska bestämmelser, härunder profilering

Scandinavian Print Group använder inte automatiska bestämmelser.

9. Rätten till att avsluta samtycke

Undervägs av behandlingen av dina upplysningar på ett samtycke, har du närsomhelst under denna tiden rätt till att ångra ditt samtyckte. Detta kan du göra genom att kontakta oss på de kontaktupplysningar, som framgår ovanför i punkt 1.

Om du väljer att ångra ditt samtycke , påverkar det inte rättigheten av våran behandling av dina personupplysningar på orsak av ditt tidigare angivna samtycke och upp till tids punkten för din ångrande av samtycke. Om du ångrar ditt samtycke, är det först gällande från denna tidspunkt.

10. Dina rättigheter

Du har efter dataskyddslagen en rad rättigheter i förhållande till våran behandling av upplysningar om dig. Om du vill göra anspråk av användandet av dina rättigheter, ska du kontakta oss.

Rätten till att se upplysningar (insynsrätt)
Du har rätten till att få insyn i dom upplysningar, som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare upplysningar.

Rätten till rättelse
Du har rätten till att få okorrekta upplysningar om dig själv rättade.

Rätten till radering av data
I särskilda tillfällen har du rätten till att få raderat upplysningar om dig, innan tidspunkten för våran vanliga generella radering infaller.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa tillfällen rätten att få behandlingen av dina personupplysningar begränsade. Om du har rätten till att få begränsad hantering, måste vi framöver endast hantera upplysningarna – bortsett från förvaring – med ditt samtycke eller med avsikt på, att rättskrav kan fastläggas, görs gällande eller försvaras eller för att beskydda en person eller viktiga säkerhetsfrågor.

Rätt till opposition
Du har i vissa tillfällen rätt till att göra opposition emot våran lagliga hantering av dina personupplysningar. Du kan också göra opposition mot behandling av dina upplysningar till direkt marknadsföring.

Rätten till att transmittera upplysningar (dataportabilitet)
Du har i vissa tillfälle rätten till att mottaga dina personupplysningar i ett strukturerat, vanligt användande och maskinläsbart format samt att få överfört dessa personupplysningar från en dataansvarig till en annan utan något hinder.

Du kan läsa mera om dina rättigheter i dataskyddslagen om dom registrerade rättigheter, som du finner på www.datainspektionen.se.

11. Klaga till datainspektionen

Du har rätten till att anmäla ett klagomål till Datainspektionen, om du är otillfreds med det sättet, vi hanterar dina personupplysningar på. Du finner Datainspektionens kontaktupplysningar på www.datainspektionen.se.

Loading ...

Din inköpskorg

Ekspres gebyr:
Pris totalt : exkl. moms
Samlet rabat:
Korg