Tidnings-
­produktion

Tryck av tidningar och tidskrifter.

Vi arbetar dagligen med över 100 tidningstitlar, vilket gett oss stor erfarenhet och kunskap inom området. Vi vet att produktion av tidningar och tidskrifter kan vara en tidskrävande och komplicerad process.

Vi har gjort det mycket enklare!

Hos Scandinavian Print Group har vi utvecklat ett verktyg som effektiviserar och förenklar tidningsproduktionen. Det gör det möjligt att löpande uppdatera nästa utgåva av din tidning.

Stefan Wåhlin
Kontaktperson
Stefan Wåhlin
08-554 204 33

Tidningar med Infolink

Infolink är vårt online- och redaktionella tidningsverktyg som ger redaktionen möjlighet att löpande ladda upp artiklar, bilder och annonser till systemet, vilket gör processen kring tidningens skapande så flexibel som möjligt för alla inblandade parter.

Infolink kan uppdatera redaktionen om hur innehåll och sidor i tidningen är disponerde, vilket skapar en tydlig och strukturerad arbetsprocess för alla. Resultatet blir ett bättre samarbete mellan kund och leverantör, eftersom alla kan följa tidningens struktur.

Magasiner

Enklare korrekturläsning

För att underlätta korrekturläsningen använder vi ett webbaserat korrekturverktyg som gör att du som kund kan korrekturläsa tidningen löpande. I vårt koncept för tidningsproduktion erbjuder vi hjälp genom hela produktionsprocessen, vilket gör skapandet av en tidning tydligt, enkelt och effektivt.

Därför är vi med hela vägen från det första redaktionsmötet till dess att tidningen levereras till slutkunden.

Dame bladrer i magasin
Loading ...

Din inköpskorg

Ekspres gebyr:
Pris totalt : exkl. moms
Samlet rabat:
Korg