Miljö, klimat och
hållbarhet

Scandinavian Print Group omfatter ett antal grafiska företag i Sverige, Norge, Danmark, Polen och Tyskland, som alla arbetar med samma syn på miljön. Det är viktigt för hela koncernen att miljön alltid är en del av våra medarbetares DNA.

Med avdelningar fördelade på två orter i Sverige, åtta i Danmark, en i Tyskland och en i Polen, är Scandinavian Print Group inte bara Skandinaviens största grafiska företag.

Vi är stolta över att vi ligger i fronten med ansvarsfull produktion. Därför optimerar vi ständigt vår produktionsutrustning så att CO2-belastningen hela tiden minskas.

Esben Mols Kabell
Kontaktperson
Esben Mols Kabell
+45 87 303 303 (via kundservice)

EcoVadis, bronsmedalj

Scandinavian Print Group har fått en imponerande bronsmedalj från EcoVadis, vilket placerar Scandinavian Print Group bland de 35 % bästa av alla globala företag i EcoVadis hållbarhetsbedömning.

EcoVadis är en av världens mest pålitliga leverantörer av hållbarhetsbedömningar och utvärderar företagens hållbarhetsprestanda och praxis på en global skala inom fyra huvudområden:

  • Miljö
  • Etiskt ansvar
  • Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter
  • Hållbara inköp

Du kan läsa mer om EcoVadis här.

EcoVadis

ClimateCalc

Scandinavian Print Group är ClimateCalc-certifierat med certifikat nr CC-000157/DK.

ClimateCalc är ett certifierat beräkningsverktyg som kan beräkna den exakta CO2-belastningen för varje tryckjobb och dess produktion.

Det innebär att vi har en klimatredovisning för hela vår verksamhet, alla våra aktiviteter och kan beräkna CO2-belastningen för alla trycksaker vi producerar.

Se certifikat.

ClimateCalc

Nordic Swan Ecolabel, Svanenmärkt

Scandinavian Print Group är ett Svanenmärkt tryckeri med reg. nr. 5041-0826 och reg.nr. 5041-0987.

Svanenmärket är en av de mest erkända miljömärkningar i Skandinavien och faktiskt en av de strängaste miljöcertifieringar i världen. Svanen ställer strikta miljökrav på både produktion och förbrukning (kemikalier, papper etc.) för att minimera den totala miljöpåverkan.

Se certifikat.

Papirsvane og svanemærkelogo

FSC®-certifierad

Scandinavian Print Group är FSC®-certifierad med licenskod FSC®-C010493 och FSC®-C163538. FSC®-märkning av en trycksak säkerställer att papperet kommer från ett hållbart skogsbruk, där det inte avverkas mer trä än vad skogen klarar av att reproducera.

FSC®-märkningen säkerställer att djur och växtliv skyddas och att de människor som arbetar i skogen garanteras utbildning, säkerhetsutrustning och anständig lön.

Se certifikat.

Hånd holder træ og FSC-logo

ISO-certifierad

Scandinavian Print Group erbjuder ISO-certifierad produktion. Vi har dessa miljö-/kvalitetscertifieringar:

  • ISO 9001, Kvalitetsledning
  • ISO 14001, Miljöledning
Byggeklodser med ISO

CO2-kompenserade trycksaker

Scandinavian Print Group erbjuder möjligheten att köpa CO2-kompenserade trycksaker. Det belopp som är kopplat till din beställning används för att köpa kvoter som minskar de globala CO2-utsläppen med ett belopp som motsvarar CO2-utsläppen från din beställning.

Vi samarbetar med ClimateCare angående inköp av kvoter och har senast köpt CO2-krediter motsvarande 1 963 ton. Se certifikat.
Pengarna investeras i byggandet av t.ex. vindkraftverk och solceller, installation av mer CO2-vänlig teknik i utvecklingsländer etc. Du kan läsa mer om ClimateCare här.

CO2 kompensering

Ansluten till det grafiska CSR-kodex

Det grafiska CSR-kodex byggerpå de tio principerna i FN:s Global Compact. Principerna ger en gemensam etisk och praktisk ram för företagsansvar och bygger på internationella konventioner och överenskommelser. Till exempel är OECD:s riktlinjer, ILO:s konventioner om arbetsrättigheter, FN:s riktlinjer för Mänskliga rättigheter och näringsliv samt Rio-deklarationen alla representerade i dessa principer.

Stakke med papir

100 % klimakompenserat elförbrukning

Vi köper el på ett genomtänkt sätt. På taket av våra produktionshallar i Skejby, Danmark, har vi byggt en av landets största takmonterade solcellssystem på 250 000 kWh. År 2024 kommer vi att installera ytterligare ett solcellssystem på 250 000 kWh på vårt huvudkontor i Vallensbæk, Danmark.

Resten av våra elinköp kommer från dansk från dansk vindkraft, vilket bidrar till att skydda miljön och stärka både produktion och investeringar inom miljövänlig energi.

NRGI

KODAK SONORA PROCESS FREE

Vi har ersatt traditionella tryckplåtar som används i offsetproduktion med Kodak Sonora Process Free tryckplåtar.

Dessa tryckplåtar tillverkas via nyare teknologi. Därmed sparas kemisk bearbetning och vatten- och energiförbrukningen reduceras.

Offsetmaskine med greenguard logo

Tryckuppdrag med 100 % återvinning

Vi erbjuder hållbara tryck på 100 % återvunnet papper på sex av våra mest populära tryckprodukter.

Återvunnet papper har ett mer rått utseende och en naturligt vit yta och struktur. Papperet kan vara Svanenmärkt, FSC®-certifierat och har den europeiska miljömärkningen Blomman.

100 % genbrug
Loading ...

Din inköpskorg

Ekspres gebyr:
Pris totalt : exkl. moms
Samlet rabat:
Korg